ข่าว : เลขาธิการ สปส. ชี้แจง กรณีสื่อสังคมโซเชียลระบุหนุ่มใช้สิทธิ์ประกันสังคมรักษาตัวต้องจ่ายส่วนต่าง 60,000 บาท

26 กันยายน 2565

เลขาธิการ สปส. ชี้แจง กรณีสื่อสังคมโซเชียล

ระบุหนุ่มใช้สิทธิ์ประกันสังคมรักษาตัวต้องจ่ายส่วนต่าง 60,000 บาท

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงกรณีที่มีสื่อสังคมโซเชียลระบุหนุ่มใช้สิทธิ์ประกันสังคมรักษาตัวต้องจ่ายส่วนต่างค่ารักษาพยาบาล 60,000 บาท โดยโรงพยาบาลไม่ชี้แจงอะไรเลยนั้น ตนได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา สาขาบางละมุง และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว พบว่าผู้ประกันตน ชื่อ นายเจษฎา วงศ์ละคร เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มีบ้านพักอาศัยในตำบลปลวกแดง ได้ให้ข้อเท็จจริงว่า ผู้ประกันตนประสบอุบัติเหตุ ตกจากแท็งก์น้ำภายในบ้านพักอาศัย จากการประสบเหตุดังกล่าว ส่งผลให้เอ็นหัวไหล่ข้างขวาฉีกขาด เข้ารับการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลปลวกแดง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หลังจากนั้นโรงพยาบาลมีหนังสือส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน โดยทางโรงพยาบาลได้ทำการรักษาและประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเป็นจำนวนเงิน 65,547 บาท และมีแผนการผ่าตัด ในวันที่ 3 มกราคม 2566 ทำให้ผู้ประกันตนเกิดความกังวลใจในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า จากการสอบถามข้อเท็จจริงกับทางโรงพยาบาลพบว่า เป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกัน สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้น ทางโรงพยาบาลจะเรียกเก็บกับสำนักงานประกันสังคมโดยที่ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยสถานพยาบาลมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนอย่างเต็มกำลังความสามารถตลอด 24 ชั่วโมง จัดหายาเวชภัณฑ์และบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกันตนอย่างเพียงพอจนสิ้นสุดการรักษาโดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา การสั่งจ่ายยาต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานบัญชียาหลักแห่งชาติและไม่เรียกเก็บค่ารักษาจากผู้ประกันตน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ให้ผู้ประกันตนทราบแล้ว ซึ่งนายเจษฎา วงศ์ละคร รับทราบและเข้าใจตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแล้ว อย่างไรก็ตามหากผู้ประกันตนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้ารับบริการทางการแพทย์กับสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมสามารถร้องเรียนมาได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง หรือที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สาขา ทั่วประเทศที่ท่านสะดวก หรือโทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

....................................

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน